fbpx

Coaching

De juiste persoon op de juiste plek. Dit motto staat centraal bij alle diensten van Tjellens. Onze inzet eindigt niet bij een succesvol wervings- en selectietraject. Sterker nog, dan pas start onze betrokkenheid bij uw organisatie. We houden contact met mensen die we hebben mogen plaatsen en blijven met u in gesprek. We weten graag wat er speelt en hoe we kunnen bijdragen tot optimaal HR-management.

Coaching is daarbij een wezenlijk onderdeel. Of dit nu een individuele medewerker betreft, of een afdelingsteam. We hebben goed gekwalificeerde coaches in dienst, met een uitgebreid pakket aan coachingsmiddelen.

Individuele coaching

Afhankelijk van de vraag en behoefte stellen wij samen met de medewerker een individueel begeleidingsprogramma op. Het beoogde resultaat is dat hij of zij (weer) met plezier in het leven staat en naar het werk gaat, met een vernieuwd perspectief.

Teamontwikkeling

Teams en afdelingen zijn altijd in ontwikkeling. Zodra er iets verandert aan de status quo (intern of extern), kunnen er veranderingen of verstoringen in de verhoudingen ontstaan. En kan het Teamkompas een goed hulpmiddel zijn.