fbpx

Collectief outplacementtraject

Outplacement bij gelijktijdig ontslag van meerdere medewerkers

Ons uitgangspunt is een totaalaanpak voor het outplacementvraagstuk. Hierbij nemen wij u als opdrachtgever zoveel mogelijk werk uit handen, maar behoudt u toch volledig grip op de voortgang van het totale project en daarmee de kosten van outplacementbegeleiding. Gedurende het outplacementtraject wordt iedere cliënt individueel begeleid. De aanpak van de individuele begeleiding wordt aangepast aan de individuele behoefte teneinde zo goed en zo snel mogelijk bij het gewenste doel te komen.

Collectief outplacement traject begeleiding door Tjellens

Vier fasen in de begeleiding

1. Oriëntatie

Deze fase legt het fundament voor de verdere begeleiding: wederzijds vertrouwen. We kijken wat de beste weg is om zo snel mogelijk een andere werkkring te vinden.

Iedere medewerker krijgt een inlogcode voor ons virtueel mobiliteitscentrum waar actuele vacatures, tips en trucs en een online werkboek zijn te vinden. De medewerker heeft gemiddeld één keer per twee weken persoonlijke gesprekken of bijeenkomsten. De uitkomsten van de oriëntatiefase (loopbaanadvies) bepalen de inhoud van het verdere traject.

2. Inventarisatie

We maken een gedegen analyse. Dat doen we door middel van persoonlijke gesprekken, testen en assessments. Deze testen en assessments hebben wij in eigen beheer. De medewerker krijgt inzicht in de eigen kwaliteiten, gedrag en ambities.

3. (Zelf)ontwikkeling en coaching

We bespreken of er verbetering nodig is op specifieke kennis- en vaardigheidsgebieden.

Coaching op specifieke ontwikkelpunten is een optie. Daarnaast gaan we aan de slag met het optimaliseren van het curriculum vitae en kunnen we een video-cv realiseren.

4. Solliciteren

In deze fase gaan we gericht op zoek naar ander werk voor de medewerker. Dit kan individueel of in groepen (sollicitatietraining). We kunnen ook samenwerken met intermediairs om de slagingskans te vergroten. We richten ons op alle manieren van werk vinden en hebben veel ervaring in het benutten van social media in dit proces. Personal branding is daarbij een specialiteit.