De tegenwoordige taal

Privé: Bianca ten Pas 10/25/2019

Ik sta soms met mijn oren te klapperen als ik mensen hoor praten. Allemaal hippe en moeilijke termen worden tegenwoordig gebruikt om een boodschap over te brengen. Het ene blitse woord volgt op het andere en ik snap er vervolgens geen snars van. We hebben te maken met een ontwikkeling van onze taal: De tegenwoordige taal.

Straattaal

Om te beginnen met de taal die de jeugd tegenwoordig spreekt. Toen ik laatst een jonge meid vertelde dat ik tijdens het uitvoeren van mijn werk nog wel eens van de hak op de tak spring, kreeg ik als reactie: “Oh lachen, lekker random”. Ook zijn de dingen die je meemaakt tegenwoordig niet meer “gaaf”, maar “dope”. Of erger nog het woord “ziek” wat eigenlijk ”super” schijnt te betekenen. En als je echt een goede grap hebt gemaakt, hoop je te horen: “Goeie Fa2 (fattoe)!” Kortom, deze taal is echt helemaal “the bomb”.

Dure grote mensen woorden

Maar ook de grote mensen kunnen er wat van. Het gebruik van moeilijke woorden schijnt van elementair belang te zijn (broodnodig dus). Maar ik heb er weinig fiducie (vertrouwen) in dat de boodschap dan duidelijk over komt. Eigenlijk zou je het aantal moeilijke woorden in een tekst eens moeten valideren. Of vertalen, want er wordt ook steeds meer Engels gebruikt in onze taal. Het wordt een soort “way of life”. Enkele woorden als “shoppen”, “updaten”, “breaking news” is inmiddels algemeen geaccepteerd. Maar ik weet nog goed dat ik zo’n 15 jaar geleden voor het eerst het woord “benefits” zag in een personeelsinformatiesysteem. Het klinkt misschien onnozel, maar ik had geen idee…

Vakjargon

Om maar niet te spreken over het vakjargon dat wat mij betreft veel te veel “in de business” wordt gebruikt. Zo willen we van verticale sturing naar horizontale verantwoording (??), rollen we massaal projecten uit (??) en gaan we organisaties kantelen door een interne dialoog. Ja ja…

Waar gaat het naartoe met onze taal?

Taalvirtuozen maken zich zorgen over de Nederlandse taal. En misschien niet helemaal onterecht. Als ik kijk naar schrijftaal die ik tegenkom op sociaal media, dan springen mij af en toe de tranen in de ogen. Regelmatig wordt “mijn” vervangen door “me” (me broer) en “wil” door “wilt” (voor diegenen die dit wilt). Ik krijg er kriebel van. Aan de andere kant is de taal natuurlijk continu in verandering, het is echt niet alleen van de laatste tijd. Kijken we naar de woorden die tegenwoordig eindigen op een “s”, werden vroeger veelal met “sch” geschreven, zoals de “mensch” en het “Nederlandsch”. En enkele prachtige Nederlandse woorden verdwijnen zelfs. Denk aan “schobbejak”, “raaskallen” en “paljas”. Kortom, onze Nederlandse taal is continu in ontwikkeling tot tegenwoordige taal. Ik zal er niet langer over “miemelen”.

Bianca ten Pas,

Senior Recruiter

Tjellens is een strategisch recruitmentpartner voor technische functies. Een partij die met u meedenkt, u adviseert en ontzorgt. Wilt u weten wat Tjellens voor u kan betekenen in uw werving en selectie trajecten? Bel ons gerust op 074-7508818