Fairbase Sense

“Betekenisvol werk leidt tot versterking van de arbeidsorganisatie én versterking van de individuele medewerker”

Om de behoeften van kandidaten in kaart te brengen gebruiken we bij Tjellens Fairbase, een systeem dat als doel heeft de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken. Een aanpak waarmee Tjellens de Kroontjesprijs heeft gewonnen.

Duurzame inzetbaarheid

Ondernemers of bestuurders hebben heldere redenen om aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid; meer winst, hogere beschikbaarheid van personeel, kwalitatieve of kwantitatieve verhoging van productie, minder verzuim, meer innovatie, meer tevreden medewerkers en klanten, meer betrokkenheid, interne mobiliteit en een betrokken en duurzaam imago. De ene reden is niet beter dan de andere en elke reden om met duurzame inzetbaarheid bezig te zijn, gaat in de basis over het betekenisvol voortbestaan van de onderneming. Elke ondernemer of bestuurder heeft daar zijn eigen weloverwogen kijk op.


Betekenisvolle inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid, dat betekent blijvende inzetbaarheid. Dus gebruik in plaats van verbruik. Daarnaast houdt duurzame inzetbaarheid in dat er waarde wordt toegevoegd, zowel vanuit het oogpunt van de organisatie als vanuit het oogpunt van de medewerker.
Sleutelbegrippen zijn dus inzetbaarheid en waarde. Deze begrippen hebben over de afgelopen decennia een andere focus gekregen. Door innovaties is het karakter van werk aanzienlijk veranderd. De uitdaging voor inzetbaarheid is grotendeels verschoven van het fysieke naar het mentale vlak. Opvallend is dat waarde is verschoven van geld (bestaanszekerheid) naar het scheppende karakter en betekenis van werk (creativiteit, persoonlijke ontwikkeling en vakbekwaamheid). Daarnaast is de betekenis van waarde ook verschoven naar participatie, verbinding, onderdeel uitmaken van een groter geheel, identiteit, gevoel van eigenwaarde en respect.


Verbinding
De stap naar gebruik zonder verbruik van human capital mét betekenisvolle inzetbaarheid is een bijzonder samenspel tussen alle betrokkenen in een organisatie. En dit samenspel kenmerkt zich door verbinding. Verbinding tussen hoofd en hart bij de mensen in een organisatie, verbinding tussen mensen onderling en verbinding tussen de verschillende lagen in een organisatie. Deze verbinding ontstaat door openheid, begrip en eenheid.


Fairbase
Wij zijn van mening dat verbinding een kritisch onderdeel is bij de implementatie van duurzame inzetbaarheid. En het is onze betekenisvolle inzet om organisaties hierin te ondersteunen. Wij doen dat door middel van Fairbase; een methode en tool die verbindt door inzicht en openheid te geven over individuele drijfveren, behoeften en waarden. Want hierin ligt betekenis op organisatieniveau en op individueel niveau verscholen.


Doelgericht en bewust
Het is onze ervaring dat wanneer mensen zich bewust zijn van hun drijfveren, behoeften en waarden en deze zowel privé als zakelijk actief invullen, dat ze het als zinvol ervaren. Ze worden hierin zelfs actiever wanneer er ook openheid is over drijfveren, behoeften en waarden van collega’s, de organisatie en de afnemers van uw diensten of producten.


Een belangrijk uitgangspunt van Fairbase is dat er een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Want of het nu gaat over tevredenheid, arbeidsgeluk of duurzame inzetbaarheid, elke betrokkene in een organisatie heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. Met Fairbase stellen we alle betrokkenen binnen een organisatie in staat om zich (beter) te verbinden met zichzelf en met zijn of haar arbeidsomgeving. Zo kunnen alle betrokkenen in een organisatie doelgericht en bewust werken aan betekenisvolle inzetbaarheid. Met als resultaat voldoening, arbeidsgeluk en een betekenisvol voortbestaan van de organisatie.