fbpx

Outplacement aangeboden gekregen? Wat nu te doen?

Helaas heeft je werkgever jou outplacement aangeboden. Een erg vervelende situatie die direct de vraag geeft: wat moet ik nu? Als de werkgever je de vrijheid heeft gegeven om zelf een outplacement begeleider uit te kiezen, heb je de mogelijkheid om Tjellens daarvoor te selecteren.

Wij begeleiden al tien jaar mensen en teams bij outplacement. Omdat we een enorm uitgebreid netwerk hebben en een inventief vacaturezoeksysteem, kunnen we veel voor je betekenen. Dit leggen we je graag uit, met veel voorbeelden van ervaringen van andere mensen die wij begeleid hebben. We zijn al jaren in bezit van het Blik-op-Werk keurmerk, dé garantie voor een zorgvuldige en deskundige begeleiding.

Het daadwerkelijke outplacementtraject start wanneer je kiest voor Tjellens als outplacementbegeleider. Bij een standaard outplacementtraject is er ruimte voor twaalf afspraken, gemiddeld verspreid over een periode van zes maanden. Het is ook mogelijk om een aangepast traject te volgen. Hoe lang dit duurt en hoeveel afspraken hier gemaakt kunnen worden, hangt af van jezelf en de werkgever.

100% vrijblijvend oriënterend gesprek

Samen kunnen we gegarandeerd veel bereiken. En dat willen we je goed uitleggen. Daarom is een eerste gesprek bij ons geheel vrijblijvend en gratis, en maakt geen onderdeel uit van het traject.

Stappen in het individuele outplacementproces

Om een outplacement traject succesvol te laten verlopen doorlopen we altijd een aantal stappen. Met de informatie uit deze vier processen kunnen we je gericht advies geven en ondersteunen in het verdere traject.

Het daadwerkelijke outplacementtraject begint altijd met een intake bij Tjellens. Hier wordt besproken wat het outplacementtraject in zal houden, wat u van ons kan verwachten en wat wij van u verwachten. Deze één-op-éénbijeenkomst richt zich met name op de nadere kennismaking en het scheppen van de juiste verwachtingspatronen.

Onderdeel van het outplacementtraject van Tjellens is de JTI. Hiermee wordt bekeken wat de voorkeuren van de kandidaat zijn, op het vlak van gedragen en dus werk. Met andere woorden, het geeft de kandidaat inzicht op deze zaken.

Elke kandidaat ontvangt een e-mail met daarin een link naar een beschermde online omgeving, waar men dan de test kan invullen. De outplacementadviseur ontvangt een bericht wanneer deze test ingevuld is, en kan dan beginnen deze te analyseren. Wanneer dit gedaan is, zal er contact opgenomen worden met de kandidaat, en wordt er een afspraak gemaakt waarin deze test besproken wordt.

Na de intake en de JTI, wordt er ook gekeken of de kandidaat bemiddelbaar is. Dit wil zeggen dat een inschatting gemaakt wordt of de kandidaat er aan toe is om de volgende stap in zijn/haar carrière te maken. Indien dit niet het geval is, wat voor kan komen omdat ontslag een grote impact kan hebben op een persoon, dan wacht men tot de kandidaat klaar is om het traject aan te gaan.

De eerste inhoudelijke stap omvat het beantwoorden van de vraag “Wie ben ik?”. Hiervoor neemt elke kandidaat, om te beginnen, de JTI (Jungian Type Index) af. Vervolgens wordt de uitkomst van deze test geëvalueerd door de outplacementbegeleider en besproken met de kandidaat. Aan de hand van dit gesprek wordt bekeken welke opdrachten uit het werkboek relevant zijn voor de kandidaat om deze vraag te beantwoorden.

In grote lijnen kan deze stap onderverdeeld worden in een persoonlijke inventarisatie, inventarisatie van de huidige situatie en negatieve ervaringen en belemmeringen. Deze stappen zijn terug te vinden in het virtueel mobiliteitscentrum waarmee elke outplacementadviseur en kandidaat werkt.

In deze virtuele omgeving wordt de voortgang van de kandidaat bijgehouden, en dit wordt ook als notitie in Gini Recruit gezet. De taak van de outplacementadviseur is het van tevoren selecteren van de juiste opdrachten, de taak van de kandidaat is om deze serieus te maken.

In deze tweede stap wordt gekeken naar wat de precieze vaardigheden en competenties zijn waarover de kandidaat beschikt. Samen met de outplacementadviseur wordt er gekeken wat nu precies de werkervaring van de kandidaat is, en wat zijn vaardigheden zijn.

Het is eventueel mogelijk om, indien dit nodig is, een EVC-traject te starten voor de kandidaat. Wanneer de kandidaat geen papieren heeft om zijn opleidingsniveau aan te tonen, is het praktisch om een dergelijk traject te starten. Zonder papieren zal het lastig worden om een nieuwe werkgever te vinden.

Wederom worden de opdrachten van deze stap bijgehouden in het virtueel mobiliteitscentrum van Tjellens en met de notities in Gini Recruit. De taak van de outplacementadviseur is ook hier het selecteren van de juiste opdrachten, de taak van de kandidaat is wederom om deze serieus te maken.

Blik op Werk keurmerk voor Tjelllens
Boek inzicht in Jungiaanse Typen