fbpx

De Tjellens Take Away

Werving & Selectie hoeft niet duur te zijn

Sinds dit jaar bieden we het pakket “Tjellens Take Away”: een snelle, efficiënte en effectieve werving van personeel. Hiermee combineren we onze moderne recruitmenttechnologie en ruime ervaring met recruitment tot een concept met veel voordelen voor u als klant. We krijgen enthousiaste reacties. Logisch, vinden wij, want:

  • Tjellens werft door de inzet van de eigen kanalen van de klant te combineren met haar vakmanschap.
  • De klant promoot het eigen bedrijf, met name via zijn eigen website.
  • Het traject wordt geleid door een Tjellens-recruiter die de organisatie goed kent.
  • De klant maakt gebruik van de innovatieve tools van Tjellens en ons uitgebreide netwerk.

Door deze elementen beschikt u snel over goed gekwalificeerde mensen voor een fee van nog geen € 2.000,00. Met de “Tjellens Take Away” heeft u een groter bereik met verhoudingsgewijs lagere kosten dan bijvoorbeeld een personeelsadvertentiecampagne.

Tjellens Take Away infographic

Hoe gaat ’t in zijn werk?

Voorafgaand aan de start van het wervingstraject voeren we een uitgebreid gesprek met u over de eisen en wensen waaraan de geschikte kandidaat dient te voldoen. Aansluitend werkt onze recruiter het functieprofiel uit, dat aan u ter goedkeuring voorgelegd wordt. Na goedkeuring wordt de vacature uitgezet op uw website en de andere door de klant geselecteerde en door Tjellens geadviseerde mediakanalen.

Alle binnenkomende reacties worden behandeld als ‘eigen kandidaten’. Hierbij zijn wij aanspreekpunt voor alle sollicitanten met betrekking tot aanvullende vragen en worden alle kandidaten telefonisch benaderd. Niet geschikte kandidaten worden persoonlijk afgewezen. Tjellens verzorgt de planning en uitnodiging van de kandidaten die de klant wil spreken.

Mocht de geschikte kandidaat zich na twee weken niet hebben gemeld dan kan Tjellens actief mensen ‘hunten’ om alsnog aan de klantvraag te voldoen. U betaalt in dat geval een sterk gereduceerde werving en selectie fee minus de voorinvestering die u heeft gedaan in het “Tjellens Take Away” pakket.

Belangrijk voor het succes van dit concept is het feit dat u de regie houdt en Tjellens optreedt als adviseur en uitvoerder. Een deel van de wervingsactiviteiten wordt uitbesteed aan Tjellens. We kennen uw organisatie goed of investeren tijd om uw organisatie goed te doorgronden. Daarom kunnen we efficiënt en effectief handelen.

Uw wervingskosten worden geoptimaliseerd met als resultaat: de juiste mens op de juiste plek.