fbpx

Tjellens visie

Onze Missie

Tjellens zorgt voor de juiste persoon op de juiste plek. We gebruiken niet alleen de meest moderne en innovatieve tools, maar maken ons daar ook persoonlijk sterk voor! Dat geldt voor recruitment en outplacement. Wij verstaan ons vak; dit varieert van een snelle invulling van een vacature tot deskundige beheersing van uw gehele recruitment proces.

Onze Visie

Tjellens heeft de visie dat personele flexibiliseringsvraagstukken hét centrale thema zijn binnen recruitment en outplacement. Flexibiliseringsvraagstukken vereisen een deskundige, effectieve en doelgerichte aanpak. Ons team en onze speciale software is hierop ingericht en biedt de flexibiliteit die aansluiting mogelijk maakt op de individuele wensen van elke klant.

Ideologie

Wij geloven in de betekeniseconomie: het denken vanuit betekenis biedt de sleutel tot duurzaam rendabele organisaties waarin individuele drijfveren en bedrijfsmatige drijfveren geharmoniseerd zijn. Hierdoor ontstaat de samensmelting van talloze verschillende belangen tot een collectief gedragen belang waarin elk betrokken individu zich herkent.

Unieke kracht

Wij zijn slagvaardig, kennen onze markt tot in detail (niche, niche speler) en beschikken over de meest innovatieve en kost-efficiënte tools om onze klanten te ondersteunen. Daarin gaan wij veel verder dan onze concollega’s (RPO, EVP en TCO).

Collega’s

Wij geloven dat onze deskundige, gemotiveerde en tevreden collega’s bijdragen aan een duurzame relatie met onze klanten.

Merkbelofte

Een tevreden klant – de juiste persoon op de juiste plek.

Kernwaarden

Vertrouwen, toewijding, optimalisatie, pleasen en eerlijkheid zijn onze kernwaarden.

Bedrijfsbehoeften

Het centraal stellen van de klant, doelgerichtheid, deskundigheid, effectiviteit en vitaliteit zijn onze bedrijfsbehoeften of drijfveren.

Onze Ambitie

Tjellens wil bedrijven op een efficiënte en effectieve manier helpen bij het flexibiliseren en optimaliseren van het personeelsbestand door het hen mogelijk te maken zich aan te passen aan de voorhanden zijnde orderportefeuille, op persoonlijk, afdelings- of bedrijfsniveau. Hierbij maakt Tjellens gebruik van innovatieve, effectieve èn persoonlijke instrumenten.

Dit is dus de bestaansreden van Tjellens, de collectieve ambitie van diegenen die Tjellens vormen. De insteek is om vanuit een ‘open mind’ de opdrachtgever te benaderen en ondersteunen. Door de steeds groter wordende fluctuaties in de orderportefeuille en meer personele behoefte (door de toenemende vergrijzing en de geringe instroming in de techniek), ontstaat er steeds meer vraag naar vakmensen en daardoor vraag naar de dienstverlening van Tjellens. Door het opbouwen van een netwerk van organisaties en aanbodkanalen is Tjellens in staat om (externe-) flexibiliteit aan organisaties aan te bieden.

Duurzame inzetbaarheid

Voor Tjellens betekent duurzame inzetbaarheid samen werken aan een goede gezondheid, een succesvolle loopbaan en een toekomstvisie die geïntegreerd is in de bedrijfsvoering. Bob van den Berg, directeur Tjellens Oost: “De motivatie, vakkennis, gezondheid en werk/privébalans van de medewerker zijn daarvoor het uitgangspunt. Werk en gezondheid beïnvloeden elkaar. Zit je beter in je vel, dan ga je met meer plezier naar je werk en presteer je beter. Daar heeft iedereen profijt van.”
Voor haar inspanningen op het gebied van duurzame inzetbaarheid ontving Tjellens eind 2012 de Kroontjesestafette van de stichting Kroon op het Werk. )

De juiste persoon op de juiste plek

Tjellens is er voor werkgevers en werkzoekenden. En natuurlijk voor onze eigen medewerkers en gedetacheerden. In alle gevallen staat de persoon centraal. De werkgever zoekt de juiste kandidaat, de werkzoekende de juiste plek. Tjellens verdiept zich in werkgever en werknemer met behulp van haar ervaring, specialismen en verschillende tools. Onze aanpak werkt voor alle partijen.

Deskundigheid

Deskundigheid staat bij ons hoog in het vaandel. We zijn daarom lid van de Noloc, de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals. Tjellens werkt met vakkundig uitgewerkte methodes en is geaccrediteerd voor het gebruik van psychologische testen en vragenlijsten.

Techniek als specialisme

Tjellens zet haar deskundigheid in meerdere branches in. Wij zijn specialist in technisch georiënteerde functies. In deze branche beschikken we over specifieke kennis, ervaring en netwerken.