fbpx

Echo

Een wetenschappelijk onderbouwd Persoonlijkheidsonderzoek

De ECHO staat voor Essentiële Competenties in een Holistisch Octogram en gaat uit van een 100% mensmodel. Het gedrag wordt opgedeeld in 8 kenmerken en weergegeven in een 8-assig spinnenwebdiagram.

In één oogopslag wordt zichtbaar dat het om de mens gaat: een hoge score op de ene as heeft als gevolg dat op een andere as lager wordt gescoord. Een mens is immers niet in álles even sterk.
Het diagram geeft overzichtelijk weer of de ondervraagde persoon mensgericht is of gericht is op inhoud, of hij of zij gericht is op dynamiek of juist op stabiliteit.
Daarnaast kan per gedragskenmerk worden geanalyseerd hoe de persoon zal reageren op situaties.

Toepasbaarheid

Het model is uitstekend toepasbaar voor de selectie van uw nieuwe medewerker. Deze persoonlijkheidsanalyse kan worden afgezet tegen de gewenste gedragseigenschappen die behoren bij uw openstaande functie. Realistsiche coachbare punten worden inzichtelijk gemaakt in het spinnenwebdiagram.

Betrouwbaarheid

De ECHO geeft een zuiver resultaat. De analyse is niet sociaal wenselijk in te vullen, omdat gekozen is voor een linguïstusche methode van ondervragen. De woordkeuze van de persoon is van invloed op het resultaat.

Transparantie  

De resultaten worden áltijd eerst met de persoon besproken alvorens deze met u, als opdrachtgever besproken wordt. De persoon die het assessment heeft ondergaan dient toestemming te hebben verleend de gegevens met de opdrachtgever te delen. Desgewenst kan een uitgebreid rapport worden opgesteld.

Meer weten?

Wij vertellen u graag meer over deze persoonlijkheidsanalyse in een persoonlijk gesprek.
Onze senior consultants Bianca ten Pas en Bob van den Berg zijn geaccrediteerd voor dit assessment en staan u graag te woord.

Toch meer interesse in een MTO of een lichter assessment op basis van voorkeuren?

“Talent is de combinatie van aanleg, kennis, vaardigheden en houding.

In een sterk veranderende omgeving is wat iemand nu en in de toekomst kan belangrijker dan wat hij of zij gedaan heeft.

Gedrag is daarbij een centraal aanknopingspunt.”