Wetenschappelijk Psychologisch DNA (Psymapp)

De Psymapp maakt op wetenschappelijk onderbouwde wijze een psychologische kaart van je persoonlijkheid. Vrij vertaald: je psychologisch DNA. De Psymapp gaat uit van een 100% mens-model en dit onderzoek is wetenschappelijk onderbouwd. Het gedrag wordt opgedeeld in 8 kenmerken en weergegeven in een 8-assig spinnenweb-diagram.


In één oogopslag wordt inzichtelijk gemaakt dat het om de mens gaat: een hoge score op de ene as heeft effect op de score van een andere as. Een mens is immers niet in álles even sterk. Het diagram geeft overzichtelijk weer of de ondervraagde persoon mensgericht is of gericht is op inhoud, of hij / zij gericht is op dynamiek of juist op stabiliteit. Daarnaast kan per gedragskenmerk worden geanalyseerd hoe iemand zal reageren op situaties.

Toepasbaarheid
Het model is heel goed toepasbaar voor de selectie van uw nieuwe medewerker. Deze persoonlijkheidsanalyse kan worden afgezet tegen de gewenste gedragseigenschappen die behoren bij een specifieke functie. Realistische coach-bare punten worden inzichtelijk gemaakt in het spinnenweb-diagram.

Betrouwbaarheid
De Psymapp geeft een zuiver resultaat. De analyse is niet sociaal wenselijk in te vullen, omdat gekozen is voor een linguïstische methode van ondervragen. De woordkeuze van de persoon is van invloed op het resultaat.

Transparantie
De resultaten worden áltijd eerst met de persoon besproken alvorens deze met u als opdrachtgever besproken wordt. De persoon die het assessment heeft ondergaan dient toestemming te verlenen de gegevens met de opdrachtgever te delen. Een uitgebreid rapport maakt onderdeel uit van dit onderzoek.

Meer weten?
Wij vertellen u graag meer over deze persoonlijkheidsanalyse in een persoonlijk gesprek.
Onze senior consultants Bianca ten Pas en Bob van den Berg zijn geaccrediteerd voor dit assessment en zij staan u graag te woord.

Meer interesse voor MTO of een lichter assessment op basis van voorkeuren?