Individueel Outplacementtraject

Het outplacementtraject begint wanneer u kiest voor Tjellens als outplacementbegeleider. Voorafgaand hebben we dan al een vrijblijvend oriënterend gesprek gehad waarin we uitleggen wat we te bieden hebben en welke mogelijkheden we voor u zien.

Bij een standaard outplacement traject is er ruimte voor twaalf afspraken, gemiddeld verspreid over een periode van zes maanden. Het is ook mogelijk om een aangepast traject te volgen, hoe lang dit duurt en hoeveel afspraken hier gemaakt kunnen worden, hangt van uzelf en de werkgever af.

Stappen in het individuele outplacement proces

Om een outplacement traject succesvol te laten verlopen doorlopen we altijd een aantal stappen. Met de informatie uit deze 4 processen kunnen we gericht advies geven en ondersteunen in het verdere traject.

Na de intake en de JTI wordt er ook gekeken of de kandidaat bemiddelbaar is. We maken een inschatting of de kandidaat eraan toe is om de volgende stap in zijn / haar carrière te maken. Indien dit niet het geval is (wat voor kan komen omdat ontslag een grote impact heeft op een persoon), dan wachten we tot de kandidaat klaar is om het traject aan te gaan.

Intake gesprek

Het daadwerkelijke outplacement traject begint altijd met een intake bij Tjellens. Hier wordt besproken wat het outplacementtraject in zal houden, wat u van ons kan verwachten en wat wij van u verwachten. Deze één-op-één bijeenkomst is bedoeld voor nadere kennismaking en het scheppen van de juiste verwachtingspatronen.

JTI

Onderdeel van het outplacement traject van Tjellens is de JTI. met deze assessment wordt bekeken wat uw voorkeuren zijn, op het vlak van gedragingen en dus werk.
Elke kandidaat ontvangt een E-mail met daarin een link naar een beschermde online omgeving, waar men dan de test kan invullen. De outplacementadviseur ontvangt een bericht wanneer deze test ingevuld is, en kan dan beginnen met deze te analyseren. Wanneer dit gedaan is zal er contact opgenomen worden met de kandidaat, en wordt er een afspraak gemaakt waarin deze test besproken wordt.

Wie ben ik?

De eerste inhoudelijke stap omvat het proberen te beantwoorden van de vraag “Wie ben ik?”. Hiervoor neemt elke kandidaat, om te beginnen, de JTI (Jungian Type Index) af. Vervolgens wordt de uitkomst van deze test geëvalueerd door de outplacementbegeleider, en besproken met de kandidaat. Aan de hand van dit gesprek wordt bekeken welke opdrachten, uit het werkboek relevant zijn voor de kandidaat om deze vraag te beantwoorden.

In grote lijnen kan deze stap onderverdeeld worden in een persoonlijke inventarisatie, inventarisatie van de huidige situatie en negatieve ervaringen en belemmeringen. Deze stappen zijn terug te vinden in het virtueel mobiliteitscentrum waarmee elke outplacement adviseur, en kandidaat, werkt. In deze virtuele omgeving wordt de voortgang van de kandidaat bijgehouden, en dit wordt ook al notitie in Gini Recruit gezet. De taak van de outplacement adviseur is het van tevoren selecteren van de juiste opdrachten, de taak van de kandidaat is om deze serieus te maken.

Wat kan ik?

In deze tweede stap wordt gekeken naar wat de precieze vaardigheden, en competenties, zijn waarover de kandidaat beschikt. Samen met de outplacement adviseur wordt er gekeken wat nu precies de werkervaring van de kandidaat is, en wat zijn vaardigheden zijn.

Het is eventueel mogelijk om, indien dit nodig is, een EVC traject te starten voor de kandidaat. Wanneer de kandidaat geen papieren heeft om zijn opleidingsniveau aan te tonen, is het praktisch om een dergelijk traject te starten. Zonder papieren zal het lastig worden om een nieuwe werkgever te vinden.

Wederom worden de opdrachten van deze stap bijgehouden in het virtueel mobiliteitscentrum van Tjellens, en met de notities in Gini Recruit. De taak van de outplacement adviseur is ook hier het selecteren van de juiste opdrachten, de taak van de kandidaat is wederom om deze serieus te maken.