Individueel Outplacementtraject

Het Individueel Outplacementtraject begint wanneer u kiest voor Tjellens als outplacement-begeleider of ook wel loopbaancoach. Voorafgaand hebben we een vrijblijvend oriënterend gesprek waarin we uitleggen wat we te bieden hebben en welke mogelijkheden we voor u zien. We kijken ook naar de uitgangssituatie waarbij de vaststellingsovereenkomst en, als dit aan de orde is, de transitie-vergoeding, onder de loep worden genomen.

Bij een standaard outplacement-traject is er ruimte voor twaalf afspraken. Deze worden verspreid over een periode van ongeveer zes maanden. Het is ook mogelijk om een aangepast traject te volgen. Hoe lang dit duurt en hoeveel afspraken hier gemaakt kunnen worden, hangt van uzelf en de werkgever af.

Stappen in het Individueel Outplacement proces

Om een Individueel outplacement-traject succesvol te laten verlopen, doorlopen we altijd een aantal stappen. Met de informatie uit 4 processen kunnen we gericht advies geven en ondersteunen in het verdere loopbaantraject.

Na de intake en het assessment bekijken we welke mogelijkheden er zijn. We maken een inschatting of de kandidaat eraan toe is om de volgende stap in zijn / haar carrière te maken. Wanneer dit niet het geval is ( ontslag kan een grote impact hebben op iemand), dan passen we het outplacement-traject hierop aan.

Intake gesprek

Het daadwerkelijke outplacement-traject begint met een intake bij Tjellens op kantoor. Hier wordt besproken wat het Individueel Outplacement-traject in zal houden en welke wederzijdse verwachtingen er zijn. Deze één-op-één bijeenkomst is bedoeld voor nadere kennismaking en het scheppen van de juiste verwachtingspatronen.

Assessement: JTI, Spymapp of RDA

Onderdeel van het outplacement-traject van Tjellens is een assessment waarbij wij ons bedienen van de RDA, Psymapp JTI. Het doel is te bekijken welke voorkeuren de medewerker heeft op het vlak van gedragingen en op het type werk.
Elke kandidaat ontvangt een e-mail met daarin een link naar een beschermde online omgeving, waar men de test kan invullen. De loopbaancoach ontvangt een bericht wanneer deze test ingevuld is en deze analyseert aansluitend de testresultaten. Wanneer de analyse is afgerond volgt wederom een één-op-één gesprek met de kandidaat waarin de het resultaat van de test besproken wordt. Aan de hand van dit gesprek wordt bekeken welke opdrachten uit het online werkboek relevant zijn voor de kandidaat om deze vraag te beantwoorden.

Wie ben ik?

In grote lijnen kan deze stap onderverdeeld worden in een persoonlijke inventarisatie, inventarisatie van de huidige situatie en negatieve ervaringen en belemmeringen. Deze stappen zijn terug te vinden in het virtueel mobiliteitscentrum waarmee elke loopbaancoach en kandidaat werkt. In deze virtuele omgeving wordt de voortgang van de kandidaat bijgehouden en dit wordt ook al notitie in Gini Recruit (ATS / CMS) gezet. De taak van de loopbaancoach is het van tevoren selecteren van de juiste opdrachten, de taak van de kandidaat is om deze serieus te maken.

Wat kan ik?

In stap 2 wordt gekeken naar wat de precieze vaardigheden en competenties zijn waarover de kandidaat beschikt. Samen met de loopbaancoach wordt gekeken wat nu precies de werkervaring van de kandidaat is en over welke vaardigheden hij/zij beschikt.

Het is zonodig wenselijk om een EVC (Eerder Verworven Competenties)-traject te starten voor de kandidaat. Dat is van toepassing wanneer de kandidaat geen papieren heeft om zijn opleidingsniveau aan te tonen. Zonder papieren zal het namelijk lastig worden om een nieuwe werkgever te vinden.

Wederom worden de opdrachten van deze stap bijgehouden in het virtueel mobiliteitscentrum van Tjellens, en met de notities in de online mobiliteitscentrum, de omgeving waar ook de kandidaat toegang heeft. De taak van de loopbaancoach is ook hier het selecteren van de juiste opdrachten, de taak van de kandidaat is wederom om deze serieus te maken.