Individueel Outplacementtraject

Het Individueel Outplacementtraject begint wanneer u kiest voor Tjellens als outplacementbegeleider. Voorafgaand hebben we dan al een vrijblijvend oriënterend gesprek gehad waarin we uitleggen wat we te bieden hebben en welke mogelijkheden we voor u zien.

Bij een standaard outplacement traject is er ruimte voor twaalf afspraken. Deze worden gemiddeld verspreid over een periode van zes maanden. Het is ook mogelijk om een aangepast traject te volgen. Hoe lang dit duurt en hoeveel afspraken hier gemaakt kunnen worden, hangt van uzelf en de werkgever af.

Stappen in het individuele outplacement proces

Om een Individueel outplacementtraject succesvol te laten verlopen doorlopen we altijd een aantal stappen. Met de informatie uit deze 4 processen kunnen we gericht advies geven en ondersteunen in het verdere traject.

Na de intake en de JTI wordt er ook gekeken of de kandidaat bemiddelbaar is. We maken een inschatting of de kandidaat eraan toe is om de volgende stap in zijn / haar carrière te maken. Wanneer dit niet het geval is ( ontslag kan een grote impact hebben op iemand), dan wachten we tot de kandidaat klaar is om het traject aan te gaan.

Intake gesprek

Het daadwerkelijke outplacement traject begint altijd met een intake bij Tjellens. Hier wordt besproken wat het Individueel Outplacementtraject in zal houden en wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Deze één-op-één bijeenkomst is bedoeld voor nadere kennismaking en het scheppen van de juiste verwachtingspatronen.

JTI

Onderdeel van het outplacement traject van Tjellens is de JTI. Met dit assessment wordt bekeken wat uw voorkeuren zijn, op het vlak van gedragingen en dus werk.
Elke kandidaat ontvangt een E-mail met daarin een link naar een beschermde online omgeving, waar men de test kan invullen. De outplacement-adviseur ontvangt een bericht wanneer deze test ingevuld is en gaat de testresultaten analyseren. Wanneer dit afgerond is zal er contact opgenomen worden met de kandidaat voor een gesprek waarin deze test besproken wordt.

Wie ben ik?

De eerste inhoudelijke stap omvat het proberen te beantwoorden van de vraag “Wie ben ik?”. Hiervoor neemt elke kandidaat, om te beginnen, de JTI (Jungian Type Index) af. Vervolgens wordt de uitkomst van deze test geëvalueerd door de outplacementbegeleider en besproken met de kandidaat. Aan de hand van dit gesprek wordt bekeken welke opdrachten uit het werkboek relevant zijn voor de kandidaat om deze vraag te beantwoorden.

In grote lijnen kan deze stap onderverdeeld worden in een persoonlijke inventarisatie, inventarisatie van de huidige situatie en negatieve ervaringen en belemmeringen. Deze stappen zijn terug te vinden in het virtueel mobiliteitscentrum waarmee elke outplacement adviseur en kandidaat werkt. In deze virtuele omgeving wordt de voortgang van de kandidaat bijgehouden en dit wordt ook al notitie in Gini Recruit gezet. De taak van de outplacement adviseur is het van tevoren selecteren van de juiste opdrachten, de taak van de kandidaat is om deze serieus te maken.

Wat kan ik?

In deze tweede stap wordt gekeken naar wat de precieze vaardigheden en competenties zijn waarover de kandidaat beschikt. Samen met de outplacement adviseur wordt er gekeken wat nu precies de werkervaring van de kandidaat is en wat zijn vaardigheden zijn.

Het is eventueel mogelijk om, indien dit nodig is, een EVC traject te starten voor de kandidaat. Wanneer de kandidaat geen papieren heeft om zijn opleidingsniveau aan te tonen, is het praktisch om een dergelijk traject te starten. Zonder papieren zal het lastig worden om een nieuwe werkgever te vinden.

Wederom worden de opdrachten van deze stap bijgehouden in het virtueel mobiliteitscentrum van Tjellens, en met de notities in Gini Recruit. De taak van de outplacement adviseur is ook hier het selecteren van de juiste opdrachten, de taak van de kandidaat is wederom om deze serieus te maken.