SLIM-subsidie: Investeren in Leren en Ontwikkelen in 2024

Haije Wout Swart 06/12/2024

In een wereld die voortdurend verandert en waarin technologieën zich razendsnel ontwikkelen, is het cruciaal dat werknemers zich blijven ontwikkelen. Dit geldt niet alleen voor grote bedrijven, maar juist ook voor het MKB (Midden- en Kleinbedrijf. Om in deze ontwikkeling mee te kunnen gaan, heeft de Nederlandse overheid de SLIM-subsidie geïntroduceerd. In deze blog bespreken we wat de SLIM-subsidie is, hoe het werkt, en waarom het een waardevolle kans biedt voor bedrijven en werknemers.


Wat is de SLIM-subsidie?

De SLIM-subsidie (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in het MKB) is een subsidieprogramma van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De subsidie is bedoeld om werkgevers in het MKB, grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector, en samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij het bevorderen van een leven lang ontwikkelen en scholing van hun medewerkers. De regeling biedt financiële ondersteuning voor initiatieven die bijdragen aan het leren en ontwikkelen binnen de organisatie.


Doelstellingen van de SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie heeft een aantal specifieke doelstellingen:

 1. Stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen: Door middel van de SLIM-subsidie wil de overheid werknemers aanmoedigen om zich voortdurend te ontwikkelen, zodat ze hun kennis en vaardigheden up-to-date houden.
 2. Verbeteren van Scholingsactiviteiten: De subsidie helpt bedrijven om gerichte scholings- en ontwikkelingsactiviteiten te organiseren die aansluiten bij de huidige en toekomstige behoeften van de organisatie.
 3. Versterken van de Marktpositie: Door te investeren in de ontwikkeling van medewerkers kunnen bedrijven hun concurrentiepositie versterken en beter inspelen op veranderingen in de markt.

Voor wie is de SLIM-subsidie?

De SLIM-subsidie is bedoeld voor:

 • MKB-bedrijven: Kleinere bedrijven met maximaal 250 medewerkers.
 • Grootbedrijven in Specifieke Sectoren: Bedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector ongeacht hun omvang.
 • Samenwerkingsverbanden: Een groep van bedrijven en/of andere organisaties die gezamenlijk een project willen opzetten gericht op leren en ontwikkelen.

Waarvoor Kan de SLIM-subsidie Worden Gebruikt?

De SLIM-subsidie kan voor diverse activiteiten worden ingezet, zoals:

 • Het doorlichten van de onderneming om scholings- en ontwikkelingsbehoeften in kaart te brengen.
 • Het opzetten van loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers.
 • Het ontwikkelen of opzetten van een systeem voor periodieke ontwikkelingsgesprekken.
 • Het aanbieden van opleidingen, cursussen of trainingen die bijdragen aan de ontwikkeling van medewerkers.

Hoe werkt de SLIM-subsidie?

Aanvraagproces

 1. Voorbereiding: Bedrijven moeten een goed doordacht plan opstellen waarin zij duidelijk maken welke activiteiten zij willen uitvoeren en wat de verwachte resultaten zijn. Tjellens Loopbaan Professionals voorziet in de begeleiding daarbij en geeft samen met bedrijven richting aan het proces.
 2. Indiening: Aanvragen kunnen tijdens specifieke aanvraagtijdvakken worden ingediend via het subsidieloket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Samen met bedrijven stelt Tjellens Loopbaan Professionals de subsidieaanvraag op en deze wordt door Tjellens ingediend. Bedrijven hebben dus geen omkijken hiernaar.
 3. Beoordeling: De aanvragen worden beoordeeld op basis van vastgestelde criteria. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van het plan, de haalbaarheid, en de verwachte impact op de organisatie en haar medewerkers.
 4. Toekenning: Bij een positieve beoordeling wordt de subsidie toegekend en kan het bedrijf aan de slag met de geplande activiteiten.

Subsidiebedragen

De hoogte van de SLIM-subsidie varieert afhankelijk van het type aanvrager:

 1. MKB-bedrijven: Maximaal € 24.999 per aanvraag.
 2. Grootbedrijven in Specifieke Sectoren: Maximaal € 200.000 per aanvraag.
 3. Samenwerkingsverbanden: Maximaal € 500.000 per aanvraag.

Succesverhalen

Vele bedrijven hebben al succesvol gebruikgemaakt van de SLIM-subsidie. Bijvoorbeeld, een klein IT-bedrijf gebruikte de subsidie om een interne academie op te zetten, waardoor medewerkers nu continu kunnen bijleren over de nieuwste technologieën. Een horecabedrijf investeerde in loopbaanontwikkeling, waardoor werknemers nieuwe vaardigheden opdeden en intern konden doorgroeien naar hogere functies.

Conclusie

De SLIM-subsidie biedt een waardevolle kans voor bedrijven om te investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers. Door gebruik te maken van deze subsidie kunnen bedrijven niet alleen hun concurrentiepositie versterken, maar ook bijdragen aan de persoonlijke groei en tevredenheid van hun werknemers. Heb je interesse om meer te weten over de SLIM-subsidie of wil je zelf een aanvraag indienen? Bezoek de website van de RVO voor meer informatie en de specifieke aanvraagprocedures.

Tot slot

Tjellens Loopbaan Professionals  informeert bedrijven over de mogelijkheden. Dus, wil je weten of je in aanmerking komt voor SLIM-subsidie, neem dan contact op met Bob van den Berg of Emile Ziegerink. De contactgegevens zijn te vinden op https://tjellens.nl/over-ons/


Tjellens is een volwaardig strategisch recruitmentpartner voor technische functies. Een partij die met je meedenkt, je adviseert en je ontzorgt. Wil je weten wat Tjellens voor je kan betekenen in een werving en selectie traject? Bel ons gewoon even op 074-7508818!

Ben je nieuwsgierig naar Tjellens Loopbaan Professionals? Stuur ons een bericht of beter … bel ons!