Wat is het belangrijkste kapitaal in jouw organisatie?

Privé: Bianca ten Pas 12/18/2019

“De mens is bij ons het belangrijkste kapitaal”. Deze uitspraak heb ik bestuurders van bedrijven meermaals horen zeggen. Maar is het werkelijk zo dat de mens voorop staat? Of zijn er andere middelen die belangrijker blijken? In dit blog vertel ik over het belangrijkste kapitaal van organisaties.


Van oudsher

Van oudsher worden bedrijven gestuurd vanuit een economische gedachte. We hebben Kapitaal en Arbeid en deze worden tegen elkaar uitgewisseld. Deze denkwijze is gericht op het maken van zo laag mogelijke kosten met als doel een zo hoog mogelijke winst te behalen. Ik heb deze denkwijze nog geleerd op school tijdens het vak economie. Maar waar leidt deze gedachtegang toe in organisaties wanneer het wat minder gaat?


Crisis

We hebben het de afgelopen jaren meegemaakt. Het ging op z’n zachtst gezegd “wat minder” tijdens de crisis. Bedrijven moesten ineens bezuinigen en er werden verschillende maatregelen getroffen om besparingen te realiseren. En wat gebeurde er? Het waren de medewerkers die het eerst werden getroffen door deze maatregelen. Ze moesten vakantiedagen inleveren, werkgeversbijdragen werden teruggedraaid en erger nog: er vielen ontslagen.


Beschermen van kapitaal

Hoe komt het nu dat bedrijven maatregelen treffen op (naar eigen zeggen) haar belangrijkste kapitaal?

Veel bedrijven denken nog steeds economisch en sturen nog steeds op kosten. Door deze denk- en handelswijze worden kapitaalgoederen (bijvoorbeeld machines) als de kern van het bedrijf gezien. Als het wat minder gaat worden deze kapitaalgoederen angstvallig beschermt, want de gedachte is dat dáár het geld mee wordt verdient. De enige manier om te bezuinigen is dan ook om te besparen op zaken die om deze kern draaien. De mens is hier een onderdeel van. Wij kunnen ons dus terecht afvragen of de mens ècht het belangrijkste kapitaal is van organisaties, of dat er maar wat geroepen wordt…


Werving en selectie trajecten

Wij vragen dit ons bij Tjellens ook regelmatig af. Want ook in werving en selectie trajecten blijkt soms dat de mens níet het belangrijkste kapitaal is. Zolang er nog wordt gesproken over capaciteitsplanningen, budgetten en het op peil brengen van de activa, blijkt hier weinig belangrijks uit.


Hoe kan het ook?

Een mens is pas het belangrijkste kapitaal voor een bedrijf als er bijvoorbeeld gekeken wordt of normen en waarden van de sollicitant passend zijn bij de missie en visie van de organisatie. Of dat de ambitie van de medewerker aansluit bij de ambitie van jouw bedrijf. Indien dit het geval is, zal het bedrijf haar medewerkers beschermen in een tijd dat het minder gaat. Datgene (of beter gezegd diegenen) die uiteindelijk het geld verdienen, daar moet je als bedrijf zuinig op zijn: Het belangrijkste kapitaal, het menselijk kapitaal.


Bianca ten Pas,

Senior Recruiter


Tjellens is een volwaardig strategisch recruitmentpartner voor technische functies. Een partij die met je meedenkt, jou adviseert en ontzorgt. Wil je weten wat Tjellens voor je kan betekenen in een werving en selectie traject? Bel ons gerust op 074-7508818


Ben je nieuwsgierig naar meer blogs van Bianca? Lees ze hier.