Besparen of investeren, waar kiest u voor?

Haije Wout Swart 03/23/2020

De arbeidsmarkt is door Convid-19 fors onder druk komen te staan. Door golfbeweging van bestedingen, wisselen periodes van sterke economische groei en periodes van zwakke groei of krimp elkaar af. Beide periodes hebben nadelen. In slechte economische tijden, periodes van onderbesteding, is het voornaamste probleem werkloosheid. In periodes dat er te veel besteed wordt, kan de inflatie flink oplopen. Maar welke keus maak je met de huidige ontwikkelingen als gegeven?

Anti-cyclisch beleid: investeren in personeel en product
Pro-cyclisch beleid: kosten besparen

De voor- en de nadelen:
Bij pro-cyclisch beleid nemen, door krimping van je afzetmarkt, je kosten af. Een goede ontwikkeling ware het niet dat de kans groot is dat kennis en kunde uit je organisatie verdwijnt en er minder ruimte is voor innovatie en productontwikkeling. Kun je wanneer de markt gaat herstellen nog wel tijdig reageren?
Bij anti-cyclisch beleid kies je er voor, natuurlijk met creatieve initiatieven, te blijven investeren in je organisatie, je product, maar nog veel belangrijker, in je personeel. Maar betaalt deze investering in de toekomst voldoende uit?

Recente historie
In de periode van 2008 tot 2013 heeft de overheid gekozen voor pro-cyclisch beleid. Dit heeft kaalslag in diverse sectoren tot gevolg gehad en er is in de periode vanaf 2017 tot heden in een groot aantal sectoren forse krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. Met dit als gegeven speelt Tjellens Loopbaan Professionals in op huidige ontwikkelingen in de arbeidsmarkt door uw organisatie te ondersteunen bij tactische en strategische keuzes op personeelsgebied.

Tjellens Loopbaan Professionals is een organisatie met jarenlange ervaring op het gebied van personeelsbemiddeling en loopbaanbegeleiding. Tjellens stelt uw organisatie centraal: wie ben je, wat wil je, wat zoek je, wat kan je en hoe denk je dit te gaan realiseren? Tjellens brengt uw kracht en potentie in kaart en adviseert u bij tactische en strategische personele uitdagingen. Hoe wij dit doen?

Fairbase Sense: vergroot de inzetbaarheid van medewerkers
Om de individuele behoeften, drijfveren en waarden van kandidaten in kaart te brengen gebruiken we Fairbase Sense. Deze test is ook geschikt om de tevredenheid van medewerkers te meten. Met de inzichten uit de Fairbase Sense versterk je de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Een aanpak waarmee wij de Kroontjesprijs wonnen. Meer informatie…

JTI: snel inzicht in persoonlijke voorkeuren
JTI staat voor Jungian Type Index. Deze compacte, en tegelijk inhoudelijk sterke vragenlijst geeft snel inzicht in iemands persoonlijke voorkeuren. De test is ook wel bekend onder de naam MBTI. De uitkomst van zowel de JTI als de MBTI geeft inzicht in talenten en behoeften van mensen. Het is ons doel om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen en dat realiseren we met veel succes door gebruik te maken van de JTI. Lees meer over de inzet van JTI bij outplacement en coaching.

WpD: Wetenschappelijk Psychologisch DNA
Het WpD is een wetenschappelijk onderbouwd persoonlijkheidsonderzoek. Om de medewerker te vinden die aansluit bij de waarden van jouw bedrijf, kunnen we de persoonskenmerken van de kandidaat analyseren middels de WpD (Wetenschappelijk Psychologisch DNA). Dit persoonlijkheidsonderzoek brengt rolgedrag en interacties in kaart. Naast de inzet bij werving en selectie is deze test geschikt voor persoonlijke coaching en analyse van je personeelsbestand. Lees hier hoe het persoonlijkheidsonderzoek WpD werkt.