Outplacement

Tjellens adviseert mensen en organisaties bij het creëren van perspectieven in een dynamische omgeving. Hierbij inspireren we mensen om over eigen grenzen en ook over de grenzen van het bedrijf te kijken en desgewenst te bewegen. Dat is onze missie bij outplacement.

Wij gaan uit van de visie dat de mens een oneindig potentieel heeft, dat veelal onvoldoende (h)erkend en benut wordt. De ontwikkeling van dit potentieel is de eigen verantwoordelijkheid van ieder individu. Onze advisering en begeleiding is erop gericht om individuen hiervan bewust te maken, waardoor ze in grotere vrijheid keuzes kunnen maken over de manier waarop zij hun leven willen inrichten.

Tjellens heeft verschillende trajecten van begeleiding bij outplacement ontwikkeld. Deze zijn enerzijds gericht op het huidige functioneren, anderzijds op toekomstige inzet en inzetbaarheid. Tjellens maakt hierbij gebruik van testen en assessments. We bieden collectieve en individuele trajecten aan.

Een zorgvuldige en respectvolle begeleiding is ons motto.

Collectieve trajecten

U wordt door omstandigheden gedwongen om afscheid te nemen van een aantal medewerkers. Wij worden als het ware uw tijdelijke outplacement functionaris en nemen alle taken op ons.

Individueel traject

Een één-op-één traject bedoeld voor een individuele medewerker die u ontslag aanzegt omdat hij niet meer op de juiste plek zit. U geeft de medewerker wel alle tijd en gelegenheid om een ander perspectief te vinden.

Blik op Werk keurmerk voor Tjelllens

Wij hebben het Blik op Werk keurmerk. Hiermee borgen we kwaliteit en zekerheid voor u.