Outplacement individueel of collectief?

Tjellens adviseert mens en organisatie bij het creëren van perspectieven, zo ook bij een outplacement of een carrièreswitch. Hierbij inspireren we om over de eigen grenzen en ook over de grenzen van het bedrijf te kijken. En, wanneer dat wenselijk is, te bewegen. Dat is onze missie bij outplacementtrajecten.

Wij gaan uit van de visie dat de mens een oneindig potentieel heeft, waarbinnen veel mogelijkheden en kansen liggen. De ontwikkeling van dit potentieel is de eigen verantwoordelijkheid van ieder individu. Er ligt natuurlijk ook een stimulerende rol voor de werkgever. Onze outplacement-adviezen en begeleiding zijn erop gericht om individuen én bedrijven hiervan bewust te maken, waardoor ze in grotere vrijheid keuzes kunnen maken over de manier waarop zij hun leven en het bedrijf willen inrichten. Als de conclusie wordt getrokken mogelijkheden buiten het bedrijf te vinden en een vaststellingsovereenkomst (inclusief transitievergoeding?) is ondertekend dan biedt Tjellens mogelijkheden in zowel individuele als collectieve outplacementtrajecten.

Individueel Outplacementtraject

In het contact met Tjellens heeft, voorafgaand hieraan, een vrijblijvend oriënterend gesprek plaatsgevonden waarin helder de verschillende mogelijkheden zijn besproken. Zo kennen we een standaard outplacement traject met ruimte voor twaalf afspraken, verspreid over een periode van ongeveer zes maanden. Voor dergelijke trajecten zijn vaak ook subsidies beschikbaar, wij informeren u over de mogelijkheden in het introducerend overleg. Het is ook mogelijk om zgn. verkort of aangepast traject te volgen. Hoe lang dit duurt en hoeveel afspraken gepland dienen te worden hangt van u en de werkgever af. Meer weten over hoe we u begeleiden bij uw carrière-switch? Klik dan hier.

Collectief Outplacementtraject (gelijktijdig ontslag van meerdere medewerkers)

Het uitgangspunt is een totaalaanpak voor het outplacement-vraagstuk. Doel is u, als opdrachtgever, zoveel mogelijk werk uit handen te nemen, zonder dat u grip verliest op de voortgang van het totale project en daarmee de kosten van outplacementbegeleiding. Wij informeren u graag vooraf over de subsidiemogelijkheden die er zijn. De Tjellens Loopbaancoach neemt vanuit een neutrale positie, gedurende het outplacementtraject, de individuele begeleiding van de kandidaat en uw bedrijf over. De aanpak van de individuele begeleiding wordt aangepast aan de individuele behoefte van deze kandidaat, teneinde zo goed en zo snel mogelijk bij het gewenste doel te komen. Meer hierover op deze pagina.