Outplacement

Tjellens adviseert mensen en organisaties bij het creëren van perspectieven, ook bij Outplacement. Hierbij inspireren we mensen om over eigen grenzen en ook over de grenzen van het bedrijf te kijken en desgewenst te bewegen. Dat is onze missie bij outplacementtrajecten.


Wij gaan uit van de visie dat de mens een oneindig potentieel heeft, dat veelal onvoldoende (h)erkend en benut wordt. De ontwikkeling van dit potentieel is de eigen verantwoordelijkheid van ieder individu. Onze advisering en begeleiding is erop gericht om individuen hiervan bewust te maken, waardoor ze in grotere vrijheid keuzes kunnen maken over de manier waarop zij hun leven willen inrichten. Tjellens voorziet in individuele en collectieve outplacementtrajecten.

Individueel Outplacementtraject


Het outplacementtraject begint wanneer u kiest voor Tjellens als outplacement-begeleider. Voorafgaand hebben we dan al een vrijblijvend oriënterend gesprek gehad waarin we uitleggen wat we te bieden hebben en welke mogelijkheden we voor u zien. Bij een standaard outplacement traject is er ruimte voor twaalf afspraken, verspreid over een periode van ongeveer zes maanden. Het is ook mogelijk om een aangepast traject te volgen, hoe lang dit duurt en hoeveel afspraken hier gemaakt kunnen worden, hangt van uzelf en de werkgever af. Meer weten? Klik dan hier.

Collectief Outplacementtraject (Outplacement bij gelijktijdig ontslag van meerdere medewerkers)

Het uitgangspunt is een totaalaanpak voor het outplacementvraagstuk. Doel is u, als opdrachtgever, zoveel mogelijk werk uit handen te nemen, zonder dat u grip verliest op de voortgang van het totale project en daarmee de kosten van outplacementbegeleiding. Gedurende het outplacementtraject wordt iedere cliënt individueel begeleid. De aanpak van de individuele begeleiding wordt aangepast aan de individuele behoefte teneinde zo goed en zo snel mogelijk bij het gewenste doel te komen. Meer hierover op deze pagina.