Tjellens Ontwikkeladvies

Gratis ontwikkeladvies voor werkenden en werkzoekenden.

De overheid stelt subsidies beschikbaar voor het Tjellens Ontwikkel-traject, dat zich richt op vitaliteit en gezond blijven werken tot aan je pensioen. Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Het doel is inzicht krijgen in de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor hen zijn. 

Tweede Noodpakket

Het tweede noodpakket banen en economie, dat doorloopt tot eind september, is erop gericht om zo veel mogelijk banen te behouden. Tegelijkertijd wil het kabinet met het pakket mensen helpen om zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit. Daarom zijn werkgevers die de NOW-regeling aanvragen bijvoorbeeld verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Werknemers kunnen daarvoor gebruik maken van bestaande regelingen zoals de fiscale studieaftrek of de mogelijkheden die hun O&O-fonds (opleidings- en ontwikkelingsfonds) biedt. In aanvulling daarop heeft het kabinet 50 miljoen euro uitgetrokken voor het crisisprogramma NL Leert Door, waarmee mensen kosteloos ontwikkeladviezen en online scholing kunnen volgen.

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf dit najaar ook scholingstrajecten volgen. Het kan daarbij gaan om kortdurende cursussen om een specifieke vaardigheid te leren, vakgerichte bijscholing of een eerste module van een langer omscholingstraject. Zo kunnen mensen vaardigheden leren om ander werk te kunnen verrichten binnen de organisatie waar ze al werkzaam zijn, of om beter inzetbaar worden voor andere bedrijven. Maar de ondersteuning uit het NL Leert Door-pakket kan ook een eerste stap zijn richting omscholing naar een ander beroep of andere loopbaan met betere arbeidsmarktkansen.

Persoonlijk ontwikkeladvies

Omdat het werk continu verandert, is het voor jouw toekomst belangrijk dat je up-to-date blijft. Qua kennis, vaardigheden en ervaring. Zo blijf je wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar. In je huidige baan of een baan ergens anders.
Ben je tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd? Dan kun je vanaf begin augustus 2020 kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Die geeft je zicht op jouw kansen op de arbeidsmarkt, helpt je zo nodig bij het kiezen van de juiste (bij)scholing, of geeft je tips bij het zoeken en solliciteren naar ander werk.

Hoe maak je gebruik van het ontwikkeladvies?

Het werkt heel eenvoudig! Bel ons voor een online afspraak of een afspraak bij ons in Hengelo op kantoor. We starten met een intakegesprek waarbij we ook samen een vragenlijst invullen. Aansluitend bespreken welke stappen we voorafgaand aan het traject moeten doorlopen, waarbij je kunt denken de programma-onderdelen en de subsidie-aanvraag bij de overheid.

Hoe werkt het precies?

Na je aanmelding verzorgen wij de subsidie-aanvraag. Tijdens de gesprekken met jouw loopbaanadviseur, komen jouw persoonlijke kwaliteiten, behoeften en zorgen aan de orde. Alles wat wordt besproken is uiteraard vertrouwelijk en blijft tussen jou en de loopbaanadviseur. In het ontwikkeladvies staan jouw groei en toekomstplannen centraal: waar liggen jouw kansen op de arbeidsmarkt, waar kun jij je nog ontwikkelen en hoe houd je jouw werk leuk. Nu en in de toekomst.

Je wilt aan je carrière en je persoonlijke ontwikkeling werken, maar je wilt niet gebruik maken van het gesubsidieerde Ontwikkeladvies? Dan bieden wij ook andere mogelijkheden, bijvoorbeeld door een assessment te gaan doen. Hierin ontdek je welke capaciteiten, talenten en voorkeuren je hebt. Samen bepalen we welk assessment het best bij je past. Voor het assessment krijg je per mail een uitnodiging en het assessment wordt online afgenomen. De resultaten worden teruggekoppeld middels een persoonlijk gesprek met onze Loopbaanadviseur. Je ontvangt een rapportage van de uitkomst van de test. Wil je meer weten hierover kijk dan op onze pagina assessments.